Tipy na údržbu oken

Tipy na údržbu oken

Navždy krásná a funkční

Kvalitní plastová okna vám mohou sloužit k naprosté spokojenosti dlouhá desetiletí. Stačí jen dodržet několik následujících zásad.

Vyberte renomovaného výrobce

Pokud plastová okna teprve vybíráte, čeká vás zásadní rozhodnutí. Prověřte se nejen renomé výrobce, ale zajímejte se rovněž, jaké profily k výrobě používá. K evropské špičce patří i německé profily KBE, které jsou stále více oblíbeny i u nás. Jistě i proto, že jsou vyrobeny výhradně bezolovnatou technologií s použitím stabilizátorů GreenLine. Všichni zpracovatelé profilů KBE v ČR, respektive jejich výroba je pod stálou kontrolou, což mohou dokladovat certifikátem autorizovaného výrobce. Přehled těchto výrobců, kteří značku KBE používají, je součástí této brožury.

Pozor na mechanické poškození

Pokud se rozhodnete například posílit bezpečnost svého objektu montáží prvků elektronického nebo mechanického zabezpečení na okna (otřesová čidla, magnetické kontakty, mříže, zámky....), přenechejte tyto práce výhradně odborníkům. Je to v zájmu zachování bezchybné funkčnosti a dodržení případných záručních podmínek. Laické porušení integrity rámu nebo dokonce vnitřních konstrukčních prvků by mohlo mít zcela opačný důsledek, než jaký očekáváte.

Těsnost zvyšuje úspory, ale pozor na vlhkost

Velkou předností plastových oken je dokonalá těsnost spár, která je zaručena tvarovou stálostí našich profilů. Tím zamezíme nežádoucímu průvanu a úniku drahé tepelné energie. Má to však i svá úskalí, na která je třeba pamatovat. S teplem totiž zadržujeme v místnostech také vzdušnou vlhkost, která je produkována běžným užíváním - vařením, mytím i pouhým dýcháním. Pokud se dostatečně a správně nevětrá, koncentrovaná vzdušná vlhkost kondenzuje a může způsobit výskyt plísní nebo vlhkých skvrn. Proto je velmi důležité přizpůsobit plastovým oknům své větrací návyky.

Změňte návyky větrání

Větrejte intenzivně, nejlépe průvanem, a to po dobu 10 - 15 minut. V závislosti na četnosti užívání prostor byste tak měli učinit 2x - 5x za den. Topidla během větrání z úsporných důvodů odstavte.

Čistěte, ale opatrně

K běžnému čištění hladkých, neporézních ploch oken vám postačí čistá voda nebo neagresivní čisticí prostředek bez abraziv, mýdlová voda, popř. technický benzín. S touto údržbou zůstanou vaše okna dlouho jako nová. V případě, že dojde k neobvykle silnému specifickému znečištění, postup raději konzultujte se svým dodavatelem, aby nedošlo k těžko napravitelným estetickým nebo funkčním škodám.

Závěsy zdobí interiér, ale...

Vnitřní okenní závěsy jistě vybíráte tak, aby esteticky ladily s tvarem i materiálovým provedením okna. Měli byste však pamatovat také na zásady energetické. Dbejte, aby byla zachována cirkulace vzduchu topidla, které je nejčastěji umístěno právě pod oknem. V praxi to znamená, že záclony a závěsy by měly sahat pouze do úrovně parapetu. Mezi oknem a závěsem pak doporučujeme zachovat vzdálenost cca 30 cm.

Pravidelné mazání prospívá

Dlouhou životnost a bezporuchovou funkčnost vašich oken zajistíte jednoduchými servisními úkony. V zájmu snadného ovládání by měly být pohyblivé díly kování přibližně jednou za rok promazány olejem nebo vazelínou dle doporučení výrobce kování. Tím bude také zajištěna ochrana proti jejich opotřebení. Informujte se u svého prodejce oken.

Prodejem péče nekončí

Solidní výrobce ochotně řeší veškeré vaše potřeby i v budoucnu. Neostýchejte se na něho kdykoli obrátit s žádostí o radu.