CLimaTEC - technologie větrání

Technologie ClimaTEC reaguje na tlak vzduchu. V ročním průměru se vyskytuje síla větru pod 10 m/ sec. tj. 60 Pa (síla větru podle Beaufortovy stupnice). Se stoupajícím tlakem ClimaTEC automaticky přivírá větrací drážky, čímž zabraňuje vytváření průvanu. ClimaTEC, který je zabudován v horní části rámu okna je inteligentním řešením otázky kontrolovaného větrání. Vnější přiváděný vzduch vstupuje mezi křídlem a rámem nahoru přes ClimaTEC do interiéru. ClimaTEC zajistí regulaci množství přiváděného vzduchu do jednotlivých komor rámu a křídla. Otvory v horní části křídla vstupuje do interiéru již částečně předehřátý čerstvý vzduch. Tento systém pracuje bez tepelných ztrát.

                          Na žádost tento systém započítáme do finální  kalkulace