Světlovody od Vanellus Lightning s.r.o.

Světlovody

SVĚTLOVODY

ZÁKLADNÍ POPIS VÝROBKU

Jedná se o speciální světlovodivý tubus se super reflexním odrazivým povrchem, který přenáší světlo ze střechy domu až do podkroví, nebo přes patro i obytné místnosti, a nakonec i do sklepa. Délka potrubí není konstrukčně nijak omezena, ovšem je nutné pamatovat na to, že se vzrůstající délkou narůstá cena a snižuje se účinnost světlovodu.

Rozměry:

průměry tubusů od 250mm do 850mm

Tvar půdorysu světlovodu:

kruhový

Větrání:

pevný bez možnosti větrání

Použití:

V největší míře se používají k přisvětlení místností uprostřed domu, kde již nedostačuje osvětlení z bočních oken a tam, kde z konstrukčního hlediska nelze použít střešní okno.

U rodinných domů nejčastěji koupelny, schodiště, chodby, šatny nebo vstupní haly.

U průmyslových objektů např kanceláře, jednací místnosti, skladovací haly a únikové chodby

Výhody:

•Vysoká účinnost již při malých průměrech, extrémní při velkých průměrech. •Úspora za elektrický proud. •Rychlá montáž světlovodu bez potřeby malty, betonu, sádry...suchý proces výstavby. •Možnost zabudovat světlovod kdykoliv i v průběhu užívání do stavby. •Nejsou nutné žádné konstrukční zásahy do konstrukcí. •Přivádí zdravé denní světlo do objektu. •Významný přínos pro zrak, příznivé pocitové, zdravotní i psychické účinky. •Velký vliv na estetiku místnosti.