Sedlové světlíky od Vanellus Lightning s.r.o.

Sedlové světlíky

Sedlové světlíky

Základní popis výrobku

Konstrukce:

bezúdržbová hliníková konstrukce

barva přírodní hliník nebo v odstínech RAL (práškové lakování)


Zasklení:

a)Polykarbonátové desky standardní provedení tl. 10, 16, 20 a 25mm.

Barva zasklení opál, čirý, bronz, ostatní nestandardní odstíny, možnost antireflexní úpravy

b) Dále možnost zasklení sandwichovým panelem tl. 30, 36 a 42mm. Sandwichový panel je složený ze stadartní PC desky, vzduchové mezery a další PC desky.

c) Zasklení izolačním dvojsklem až do tl. 40mm


Tepelné vlastnosti: dle použité výplně standardně K = 2,8 až 1,2 W/m2K

Propustnost světla: standardně 79% až 40%

      Rozměry:

Šířka světlíku od 1000mm do 7000 mm (další rozměry na poptání)

Délka světlíku od 1000 mm do neomezeno

Tvar světlíku:

sedlový tvar (troúhelníkový), nejčastěji s vrcholovým úhlem 90° nebo 120°

Kotvení:

na ocelový podstavec z FeZn plechu tl. 1,5 až 3 mm,

světlík musí být umístěn min. 150 mm nad úrovní hydroizolace střechy.

STATIKA KONSTRUKCE

Zatížení konstrukce je odvislé:

od oblasti do které je světlík použit (normativní sněhové a větrné pásmo). V případě že není sněhová oblast uvedena bude konstrukce navržena na hodnotu 500N sněhu a 500N síly větru. Tyto hodnoty by měli být uvedeny v nabídce.

od druhu použitého zasklení . V případě, že tato hodnota nebude uvedena, použije se při výpočtu ceny nejekonomičtější varianta.

VĚTRÁNÍ

Do světlíku lze integrovat větrací křídla různých velikostí. Pro denní větrání se nejčastěji používají klapky o velikostí 1x2 m opatřené elektropohonem na 230V. Celý systém větrání může být doplněn zařízením pro hlídání větru a deště .