Obloukové světlíky od Vanellus Lightning s.r.o.

OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY

Obloukové světlíky obecně

Proč oblouk? - odpadá vrcholový spoj v celé délce světlíku

- aerodynamické vlastnosti

- rychlá montáž

Zasklení:

- polykarbonátové desky standardní provedení tl. 10, 16, 20 a 25mm.

- sandwichovým panelem tl. 30, 36 a 42mm, složeným ze stadartní PC desky,

vzduchové mezery a další PC desky za účelem lepších tepelněizolačních vlastností.

Barva zasklení standardně opál, nebo čirý

Povrchové úpravy - pro odraz IR záření
- proti skapávání kondenzátu ( myčky, dojírny atd.)

Tepelné vlastnosti: dle použité polykarbonátové výplně standardně

K = 2,8 až 1,2 W/m2K

Propustnost světla: standardně 79% až 40%

Rozměry:

Šířka světlíku od 1000mm do 7000 mm

Délka světlíku od 120mm do neomezeně

Kotvení:

na ocelový podstavec z FeZn plechu tl. 1,5 až 3 mm,

světlík musí být umístěn min. 150 mm nad úrovní hydroizolace střechy.

Použití: prosvětlení velkých prostorů